Protocol veilig sporten - TTC Middelburg
header

Protocol veilig sporten

PROTOCOL VEILIG SPORTKLIMAAT TTCM

Wat is “Ongewenst” gedrag? Iedereen heeft wel eens geconstateerd dat tijdens een wedstrijd de emoties de overhand krijgen. Dat kan zich uiten in kritische opmerkingen over eigen spel, maar ook over het spel van de tegenstander of over de beslissingen van de scheidsrechter. Dit kan een incidenteel geval zijn, maar kan ook ongewenste vormen aannemen, waarbij bijvoorbeeld met een batje op de tafel wordt geslagen of tegen de omheining wordt geschopt of in het ernstigste geval zelfs met een batje wordt gegooid. Ook het publiek kan zich onsportief gedragen door zich in woord en/of gebaar met het spel te bemoeien.

Dit gedrag is meestal gericht op de tegenstander, maar er is ook gedrag dat, hoewel lang niet altijd met opzet, de club of haar leden treft. Bijvoorbeeld het achterlaten van rommel in de zaal of er een zooitje van maken in de kleedkamer.

Maar bij ongewenst gedrag kunnen we ook denken aan pesten, uitsluiten, discrimineren of zelfs seksuele intimidatie. Het zijn allemaal vormen, die er toe leiden dat iemand zich niet meer prettig of zelfs onveilig voelt.

In een relatie, gezin, op school, in het verkeer of op het werk zullen er regels moeten zijn, die zorgen voor een goed en veilig klimaat. En dat geldt natuurlijk ook voor onze club, TTCM. Sommige regels zijn voor iedereen duidelijk, “zo iets doe je niet”.  Maar het kan nooit verkeerd zijn om een aantal gedragsregels nog eens duidelijk de revue te laten passeren, zodat iedereen er op gewezen kan worden hoe wij als vereniging een gezond sportklimaat willen realiseren.

“Als wij aangeven wat gewenst gedrag is, kunnen wij elkaar aanspreken op ongewenst gedrag”

 

Omgangsregels bij TTC Middelburg

Hieronder een aantal omgangsregels zoals die zouden moeten gelden voor onze club en waar we als (assistent) trainers en coaches op toe moeten zien:

– Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer ook niet

– Iedereen telt mee binnen onze vereniging

– Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft

– ik val de ander niet lastig

– Ik breng de ander geen schade toe

– Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie

– Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen

– Ik negeer de ander niet

– Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen

– Ik vecht niet en maak geen gebruik van geweld

– Ik kom niet ongewenst dichtbij en raak de ander niet tegen zijn/haar wil aan

– Ik geef de ander geen ongewenste seksuele aandacht

– Ik maak geen ongewenste opmerkingen over iemands uiterlijk, persoonlijk

leven of seksuele voorkeur

– Als iemand mij hindert of lastig valt, vraag ik hem/haar hiermee te stoppen

– Als dat niet stopt, vraag ik om hulp bij de trainer of bestuur

– Ik doe mijn best om onze accommodatie zo netjes mogelijk te houden,

bijvoorbeeld door mijn afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren

– Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek

degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de

trainer of het bestuur